Obvodové zdivo šíře 490 mm

Broušené zdivo CB W – CSI 490 Katalog Termozdivo W – CSI 490
Katalog
Rozměr [mm]: 248*490*249 247*490*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 6, 8 a 10 6, 8 a 10
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,20 0,20
Tepelný odpor R [m2K/W]: 4,86 4,86

Obvodové zdivo šíře 490 mm

Broušené zdivo CB W – Plus 490 Katalog
Termozdivo W – Plus 490 Katalog
Rozměr [mm]: 248*490*249 247*490*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 6 a 8 6, 8 a 10
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,24 0,24
Tepelný odpor R [m2K/W]: 3,96 3,96

Obvodové zdivo šíře 440 mm

Broušené zdivo CB W – CSI 440 Katalog
Termozdivo W – CSI 440 Katalog
Rozměr [mm]: 247*440*249 247*440*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 8 a 10 8 a 10
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,22 0,22
Tepelný odpor R [m2K/W]: 4,41 4,41

Obvodové zdivo šíře 440 mm

Broušené zdivo CB W – Plus 440 Katalog
Termozdivo W – Plus 440 Katalog
Rozměr [mm]: 248*440*249 247*440*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 10 10 a 15
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,27 0,27
Tepelný odpor R [m2K/W]: 3,59 3,59

Obvodové zdivo šíře 400 mm

Broušené zdivo CB W – CSI 400 Katalog
Termozdivo W – CSI 400 Katalog
Rozměr [mm]: 247*400*249 247*400*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 8 8 a 10
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,24 0,24
Tepelný odpor R [m2K/W]: 4,05 4,05

Obvodové zdivo šíře 400 mm

Broušené zdivo CB W – Plus 400 Katalog Termozdivo W – Plus 400 Katalog
Rozměr [mm]: 248*400*249 247*400*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 8 a 10 10 a 15
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,30 0,30
Tepelný odpor R [m2K/W]: 3,18 3,18

Obvodové zdivo šíře 365 mm

Broušené zdivo CB W – CSI 365 Katalog Termozdivo W – CSI 365 Katalog
Rozměr [mm]: 248*365*249 247*365*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 6 a 8 8 a 10
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,26 0,26
Tepelný odpor R [m2K/W]: 3,73 3,73

Obvodové zdivo šíře 365 mm

Broušené zdivo CB W – Plus 365 Katalog Termozdivo W – Plus 365 Katalog
Rozměr [mm]: 248*365*249 247*365*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 8 a 10 8 a 10
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,31 0,31
Tepelný odpor R [m2K/W]: 3,04 3,04
Cena/ks [Kč bez DPH]: 24,50 20,90
Text: Cena za 1 ks cihly včetně lepidla Cena za 1 ks cihly

Obvodové zdivo šíře 300 mm

Broušené zdivo CB W – CSI 300 Katalog Zdivo W – CSI 300 Katalog
Rozměr [mm]: 248*300*249 247*300*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 6 a 8 8 a 10
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,31 0,31
Tepelný odpor R [m2K/W]: 3,14 3,14

Obvodové zdivo šíře 300 mm

Broušené zdivo CB W – Plus 300 Katalog Zdivo W – Plus 300 Katalog
Rozměr [mm]: 248*300*249 247*300*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 8 a 10 10
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 0,37 0,37
Tepelný odpor R [m2K/W]: 2,56 2,56