Akustické zdivo šíře 300 mm

CB AKU 300 RZ Katalog AKU 300 RZ Katalog
Rozměr [mm]: 247*300*249 247*300*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 20 15 a 20
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]:
Tepelný odpor R [m2K/W]: 0,89 0,89

Akustické zdivo šíře 300 mm

AKU 300 malá Katalog
Rozměr [mm]: 300*145*113
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 20
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]:
Tepelný odpor R [m2K/W]: 0,71

Akustické zdivo šíře 250 mm

AKU 250 Katalog
Rozměr [mm]: 372*250*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 15
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]:
Tepelný odpor R [m2K/W]: 0,74

Akustické zdivo šíře 240 mm

CB AKU 240 RZ Katalog AKU 240 RZ Katalog
Rozměr [mm]: 307*240*249 307*240*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 15 15; 20 a 25
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]:
Tepelný odpor R [m2K/W]: 0,71 0,71

Akustické zdivo šíře 240 mm

AKU 240 malá Katalog
Rozměr [mm]: 115*240*113
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 15 a 25
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]:
Tepelný odpor R [m2K/W]: 0,32/0,59

Akustické zdivo šíře 175 mm

AKU N17-175 Katalog
Rozměr [mm]: 307*175*238 (372*175*238)
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 20 a 30
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 1,69
Tepelný odpor R [m2K/W]: 0,33

Akustické zdivo šíře 115 mm

AKU 11,5 Katalog
Rozměr [mm]: 372*115*238
Pevnost v tlaku [N/mm2]: 20 a 25
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 2,05
Tepelný odpor R [m2K/W]: 0,23

Akustické zdivo šíře 175; 200 a 240 mm

SMZ 17; 20; 24 Katalog
Rozměr [mm]: 175, 200, 240*372*250
Pevnost v tlaku [N/mm2]:
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K/W]: 2,38; 2,29; 2,16
Tepelný odpor R [m2K/W]: 0,12; 0,13; 0,16